Strona główna

Mówimy, jak zawsze, różnymi językami […]. Ale rzeczy, o których mówimy nie ulegną od tego zmianie, prawda? Michaił Bułhakow „Mistrz i Małgorzata”

Reklamy